Soullifeterapi

Vad är Soullifeterapi?

I Soullifeterapin ser du kroppen och själen som en enhet. Det dagliga livet kan ge oss många törnar och dessa sår kan lägga sig runt själen som blockeringar. När blockeringarna blir starka ger de sig tillkänna fysiskt i kroppen. Ett mönster av ”Jag måste vara duktig” ger dig kanske spänningshuvudvärk. I Soullifeterapin ges klienten möjlighet att med stöttning, vara i kroppen och inte i alla kanske dömande tankar. I det tillståndet, i ”varandet” och ”accepterandet” av kroppens känslor, släpper blockeringarna. Detta är på vissa sätt likt Mindfullness, ett meditativt sätt att vara i nuet och acceptera det som händer med ett ”helikopter seende”. Under en behandling arbetar terapeuten helt intuitivt med de ”behandlingsverktyg” som finns att tillgå. Jag själv blandar tex Kraniosakral terapi, Mjuk massage, Kinesiologi och Energiterapi med samtal. Jag ger även råd om stöttning med kosttillskott och örter.

Kraniosakralterapi

Vad är Kraniosakralterapi?

Kraniosakralterapi är utvecklad ur Osteopatisk medicin. Det är en drygt 100 år gammal kliniskt beprövad metod i USA och England, där den används inom sjukvården. Det är en manuell behandlingsmetod som syftar till att återställa den kraniosakrala rytmen. Vår hjärna och ryggmärg är omgiven av den så kallade spinalvätskan som bla verkar som en stötdämpare för hjärnan. Denna vätska pumpas runt för att dels ge näring till alla nervceller men också forsla bort restprodukter från dem. Vätskan pumpas runt i en puls (kraniosakrala pulsen) som är annorlunda blodets puls men mycket viktig. Störningar i detta system kan leda till fysiologiska problem.

Vad kan orsaka störningar i den Kraniosakrala mekaniken?

Både yttre och inre trauman kan leda till obalanser i detta mycket finkänsliga system.
Om du tex slår huvudet, har en oläkt infektion, är stressad eller har en annan psykisk belastning. Kraniosakralterapin går ut på att återställa balansen.

Hur går en behandling till?

Under behandlingen ligger du fullt påklädd på en behandlingsbänk. Terapeuten arbetar enbart med sina händer och med ett mycket lätt tryck mot klientens kropp. Detta för att känna och behandla den kraniosakrala rytmen. Det första du troligtvis noterar är en känsla av avslappning, som oftast varar genom hela behandlingen.
Några kan även känna sensationer i kroppen som pirrningar, domningar e dyl. Vissa kan även känna påverkan något dygn efter behandlingen.

Vad kan behandlas?

Det är en metod som används både förebyggande, behandlande samt rehabiliterande.
Metoden är mycket mjuk men ändå djupgående, både fysiskt, psykisk och emortionellt och den passar utmärkt för dig som jobbar med att öka ditt medvetande och din egen personliga utveckling.
Man kan behandla/lindra många problem som kan uppstå i kropp och själ.
Några exempel är: stress, trötthet, huvudvärk, migrän, axel-, nack- och ryggbesvär, fibromyalgi och magbesvär.

Taktil stimulering

Vad är Taktil stimulering?

Taktil Stimulering är en medveten och strukturerad beröring som aktiverar huden, vårt största sinnesorgan.
I det taktila sinnet finns receptorer för beröring, tryck, vibrationer, smärta, kyla och värme.
Genom att medvetet och strukturerat beröra huden aktiveras flera av dessa receptorer som via sina nervbanor till hjärnan leder fram till att aktivera Oxytocin, ”lugn- och ro- hormonet” som har en lugnande och smärtlindrande effekt.

Både svensk och utländsk forskning av Prof Kerstin Uvnäs-Moberg, Karolinska institutet och Dr Maria Hernandes-Reif, Touch Research Institute, Florida, USA, samt erfarenheter i Sverige av beröring i vård och omsorg har visat att beröring bl.a. leder fram till:

 

Hur går en behandling till?

Behandlingen kan liknas vid en mjuk massage men följer ett bestämt mönster. Strykningarna av huden följer ett bestämt system för att göra metoden igenkännbar och inge säkerhet och trygghet. Förutom strykningar används också olika kvalitéer av tryck eller att hålla händerna stilla. Under behandlingen är det viktigt med värme för att få full avslappnig och kroppen är helt täckt av handukar och ett täcke med endast den behandlande kroppsdelen utanför.

Mina behandlingar

Priser

Behandling: 500kr för 60 min. 
Normal tid för en behandling är 90min till priset av 750kr.


Innehar F-skattsedel.

 

Mitt behandlingsrum